Mental träning

Mental träning

Det går att träna hjärnan till att bli starkare och mer effektiv, på samma sätt som det går att träna upp sina fysiska egenskaper. Idrottspraktikens mentala tränare Binjam Semere använder pedagogiska verktyg och coachande samtal för utveckla din mentala förmåga.

Är du intresserad av att prova mental träning? Boka ett pass eller kontakta Binjam Semere för att diskutera ett upplägg som passar dig.

Våra paket & tjänster

Binjam Semere använder sig av två olika upplägg för mental träning. Mental prestationsträning (HRV-biofeedback) och High Performance Elit (dataanalys) är två olika sätt att optimera sin mentala utveckling och prestation.

Mental träningHigh Performance Elit
3 månader

✅ Dataanalys för att optimera träningsbelastning och mental/fysisk återhämtning

✅ Tillgång till pulsband (EKG)

✅ Daglig feedback

✅ 6 videosamtal (2 gånger i månaden)

✅ Veckoavstämning

Pris2150:-/mån
Boka här
Mental träningMental prestationsträning
40 minuter

✅ Sessioner med Binjam Semere

✅ Metoden HRV-biofeedback

✅ Återkoppling om andningsrytm och hjärtverksamhet (grafiskt på skärm)

✅ Utvecklar din förmåga att hantera stress i pressade situationer

Pris590:-/besök
Boka här
High Performance ElitHigh Performance Elit
Boka här

High Performance Elit

Mental prestationsträning (HRV-biofeedback) 

Daglig analys av data ligger till grund för metoden High Performance Elit, där vår mentala tränare Binjam Semere coachar dig till att optimera träningsbelastning och återhämtning både mentalt och fysiskt. Som klient får du tillgång ett pulsband (EKG) och gör mätningar hemma. Tillsammans med subjektiv data skickas det till din mentala tränare som analyserar datan för att se hur olika beteende- och belastningsmönster påverkar dig. 

Det som analyseras är den fysiologiska statusen, prestationsförmågan, återhämtningen, sömn, stressnivån och den mentala energin. 

Du får feedback på när och hur du borde prioritera din återhämtning. Det kan till exempel handla om vissa vanor som behöver ändras för att optimera din prestation och ditt välmående. Tillsammans går du och din mentala tränare igenom din data för att se hur trenderna påverkar dig psykofysiologiskt.

Mental prestationsträningMental prestationsträning
Boka här

Mental prestationsträning

Mental prestationsträning handlar om att utveckla förmågan att kunna hantera stress i pressade situationer. Du får lära dig olika praktiska tekniker som hjälper dig att styra dina tankar mot dina mål. Biofeedback handlar om att bli medveten om sina kroppsfunktioner, för att kunna lära sig att styra dem. Det är därför möjligt att genom biofeedback viljestyra funktioner som normalt inte är viljestyrda. 

HRV-biofeedback är en metod som ger dig grafisk återkoppling på din andningsrytm och hjärtverksamhet. Du kan följa detta direkt på en skärm och kan på så sätt lära dig när du befinner dig i ett avslappnat och fokuserat tillstånd. På så sätt kan du snabbare lära dig att bibehålla prestation. Genom att vara medveten om när du tappar fokus kan du minska tiden för att återuppta uppmärksamheten. 

Mental prestationsträning förbättrar också stresshanteringsförmågan och förmågan att minska den upplevda mentala belastningen under fysisk träning.

Binjam Semere
Binjam SemereMental tränare

Binjam Semere arbetar med mental träning hos Idrottspraktiken i Hässleholm. Den stora passionen är fotboll och Binjam Semere var en stor talang i Kalmar FF, men en allvarlig knäskada i 20-årsåldern tvingade honom att sluta. Det blev också en tuff mental prövning, som väckte intresset för mental träning. 

Nu är Binjam Semere utbildad inom beteendevetenskap och arbetar med pedagogiska verktyg och coachande samtal för att hjälpa klienter förbättra sin mentala prestation och hälsa. Metoden kallas mental prestationsträning (HRV-biofeedback).