Läkarvård & idrottsmedicin via Idrottspraktiken

Läkarvård & idrottsmedicin via Idrottspraktiken

Tack vare ett unikt samarbete med MFF-kliniken kan Idrottspraktiken erbjuda en snabb läkarkontakt för lokala idrottare, aktiva motionärer och föreningar. Det är ett sätt att slippa långa vårdköer.

Boka en tid hos en idrottsspecialiserad läkare genom att kontakta Idrottspraktiken direkt. Om du representerar en idrottsförening kan vi ingå ett mer övergripande samarbete, där tillgång till läkarvård och idrottsmedicin är en av delarna.

Samarbete med MFF-kliniken 

Idrottspraktiken har ett unikt samarbetsavtal med MFF-kliniken. Avtalet innebär att våra klienter och kunder kan få snabbt tillträde till MFF-klinikens expertis och vård. Det gör att väntetiderna kortas och den som är i behov av en snabb idrottsrelaterad läkarkontakt kan få det via oss. 

Väntetiden på en magnetröntgen (MR) kan via den ordinarie sjukvården vara mellan 3-6 månader. Samtidigt är behovet av snabbare läkarkontakter stort inom idrottsvärlden, även på lokal nivå i och kring Hässleholm. Idrottspraktikens förhoppning är att hjälpa till med det. 

Steg för steg – slipp långa vårdköer och få idrottsrelaterad hjälp direkt

Har du skadat dig och behöver få tid hos en läkare med idrottsspecifik expertis? Vänd dig till Idrottspraktiken för att bli undersökt, innan du i nästa skede får tid hos en läkare hos MFF-kliniken. 

  1. Kontakta Idrottspraktiken (ring/sms vid akut skada)
    Ta kontakt med oss på Idrottspraktiken om du har skadat dig. Vi bokar in en tid för bedömning på plats i Hässleholm. Besöket kostar 650 kronor. Ring eller skicka sms till Albin Pålsson på ‭073-986 98 86‬ vid akut skada.
  2. Remiss till idrottsmedicinsk läkare på MFF-kliniken
    Om vår bedömning är att det finns ett behov remitteras du till en läkare på MFF-kliniken i Malmö. Då får du en snabbare läkarkontakt och slipper vänta på din tur i den långa offentliga vårdkön. 
  3. Undersökning på MFF-kliniken
    MFF-klinikens läkare och idrottsmedicinska experter undersöker skadan. Vid behov görs vidare åtgärder, exempelvis en magnetröntgen (MR). Du debiteras ett självkostnadspris på 1600 kronor för ett läkarbesök och ytterligare 3400 kronor för en magnetröntgen. 

Vill din förening ingå samarbete med Idrottspraktiken? 

Vi är medvetna om alla tuffa utmaningar som lokala idrottsföreningar står inför varje dag. Det är inte enkelt att få alla delar av verksamheten att gå ihop i en semiprofessionell nivå, där mycket bygger på ideella krafter och lokalt engagemang. 

Ett av många problem som lokala idrottsföreningar har är kontakten med vården. Det kan ta veckor innan man får en bra läkarkontakt och i värsta fall får man vänta månader på en MR-undersökning. 

Därför garanterar Idrottspraktiken bedömning av en skada på vår mottagning i Hässleholm inom 48 timmar från skadetillfället. Vid behov remitteras den skadade spelaren till MFF-kliniken i Malmö, där idrottsmedicinskt kunniga läkare och experter tar vid. 

Vid akut skada: Ring Albin Pålsson på ‭073-986 98 86‬. 

Kostnad: 650 kronor för besök hos Idrottspraktiken

MFF-kliniken: 1 400 kronor vid remiss från Idrottspraktiken (självkostnadspris)

Magnetröntgen (MR): 3 400 kronor 

Vill du veta mer om vad Idrottspraktiken kan göra för er förening? Läs mer om vad vi erbjuder på föreningsnivå eller kontakta oss för att boka in ett möte.